Engleske firme

SETTI Ltd radi u saradnji sa razlicitim partnerima i pruza vam vise usluga!

Preporucen tip engleske firme

Private Limited Company

Najinteresantniji oblik firme za osobe koje su clanovi zajednice evropske unije. Moze biti kreirana samo jednim korakom. Registar Cardiff je jedina ustanova sposobna da prihvati ime vase engleske firme.

Formiranje engleske firme

Registracija engleske firme traje oko 10 radnih dana.

Pre registrovanja vase engleske firme, potrebno je proveriti da izabrano ime nije vec u upotrebi.

Iz tog razloga je bolje napraviti vise razlicitih predloga imena.

Poslovno sediste engleske firme

Poslovno sediste engleske firme, cak i ako se vodi iz inostranstva, mora izricito da se nalazi u Velikoj Britaniji.

Za razliku od francuskih firmi, poslovno sediste engleske firme mora biti mesto poslovanja, a ne mesto prebivalista.

Mozete koristiti usluge poslovne adrese, da bi imali poslovno sediste vase firme u Velikoj Britaniji.

Poslovna adresa engleske firme podrazumeva povratak posiljki na adresu po vasem izboru.

Poslovni kapital

Ovde ispod cemo vam predstaviti prednosti engleskih firmi :

  • Kapital koji se ne moze iskoristiti : tokom osnivanja engleske firme, vi niste obavezni da ostavite poslovni kapital, sto mozete odluciti u statutima.
  • Odgovornost akcionara ogranicena je izdatim kapitalom : standardni poslovni kapital je £1000. Mozete izdati samo jednu akciju po akcionaru i biti jedini akcionar. Ostatak kapitala, moze biti oslobodjen bez vremenskog ogranicenja i bez obaveze da to uradite. Odatle, odgovornost akcionara ostaje ogranicena izdatim kapitalom, dakle brojem akcija koje poseduje svaki od akcionara. U slucaju jedinog akcionara, njegova odgovornost je samo do visine iznosa izdatog kapitala. Na primer, za kapital u iznosu od jedne funte, odgovornost ce biti samo do visine jedne funte.
  • Poslovanje engleskih firmi moze biti vodjeno od strane samo jedne odgovorne osobe.

Zakonski zahtevi engleskih firmi

Sve engleske firme moraju imati najmanje jednog predstavnika :

  • Direktor : vlasnik i odgovoran za firmu pred engleskim vlastima, osoba koja je rezident Velike Britanije ili ne, britanske nacionalnosti ili ne.

To je sekretar i odgovorni za prijave o funkcionisanju engleske firme.

Knjigovodstvo i porezi engleske firme

Ako je poslovanje vodjeno iz sedista vase firme u Velikoj Britaniji, vi trebate :

  • voditi knjigovodstvo,
  • prijaviti profit engleskoj poreznoj upravi : Inland Revenue

Ako je poslovanje i profit realizovan iskljucivo na francuskom tlu, on mora biti prijavljen u Francuskoj i knjigovodstvo treba biti predato u odgovarajucu ustanovu u Francuskoj.

U oba slucaja, racuni trebaju biti predati kod Companies House. Svako kasnjenje bice kaznjeno kaznom u iznosu od £150 do £1500.